Allmänhetens syn på djurförsök

Vetenskapsrådets undersökning om allmänhetens attityd till djurförsök 2018

Hösten 2018 undersökte Vetenskapsrådet allmänhetens syn på djurförsök. Denna rapport beskriver attityden till djurförsök både på ett allmänt plan och i samband med medicinska syften.

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att bevaka djurförsöksfrågor inom forskningen och att informera om forskning och forskningsetiska frågor samt att stimulera till debatt. Rapporten är ett led i detta arbete.

Mer inom samma ämne

  1. En majoritet accepterar djurförsök

    I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experime...

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.

  3. Expertgruppen för försöksdjursvetenskap

    Expertgruppen för försöksdjursvetenskap utreder frågor om försöksdjur och ger råd till oss på Vetenskapsrådet. I expertgruppen sitter tolv ledamöter med kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och inom etik.