Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap.


Vad händer nu?

Kommentarerna används när ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2023.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Hearing om forskningsöversikten

Den 1 september presenterade ämnesrådet översikten vid en hearing.

Se en inspelning av hearingen

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt konstnärlig forskning

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 7 oktober.

  2. Dialogmöten om forskningsöversikt – utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Dialogmöten om ett första utkast av översikten arrangeras på fem lärosäten i oktober. Välkommen!

  3. Forskarskolor inom migration och integration