Forskningsöversikt konstnärlig forskning

Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 7 oktober.


Så här lämnar du dina kommentarer

 • Skriv radnumret på det innehåll som du vill kommentera – du hittar radnumret i vänstermarginalen.
 • Skriv dina kommentarer kortfattat och sakligt.
 • Vi efterfrågar kommentarer som är konstruktiva, relevanta för innehållet, och som innehåller tydliga förslag på förändringar – inte kommentarer med synpunkter på enskilda forskningsprojekt eller personer.

Skicka dina kommentarer via e-post till kommentera_kf@vr.se senast 7 oktober.

Alla kommentarer som kommer in till Vetenskapsrådet diarieförs och blir allmänna handlingar. Här kan du läsa om hur vi hanterar offentlighet och sekretess.

Vad händer sen?

Du får ett bekräftelsemejl om att vi har tagit emot dina kommentarer. Vi svarar i regel inte på några kommentarer – bara om det finns en särskild anledning.

Kommentarerna används när kommittén för konstnärlig forskning reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2023.


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Dialogmöten om forskningsöversikt – utbildningsvetenskap

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté tar under 2022 fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Dialogmöten om ett första utkast av översikten arrangeras på fem lärosäten i oktober. Välkommen!

 2. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

  Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

 3. Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

  Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap.