Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Vad händer nu?

Kommentarerna används när ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2023.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utbildningsvetenskap.

  2. Forskningsöversikt medicin och hälsa

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för medicin och hälsa.

  3. Forskningsöversikt klinisk behandlingsforskning

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för klinisk behandlingsforskning.