Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att fördela medel till forskning om lärande och kunskapsbildning och till forskning som svarar mot behov inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Därutöver utvärderar kommittén utbildningsvetenskaplig forskning och följer utvecklingen på utbildningsområdet. Till skillnad från ämnesråden är utbildningsvetenskapliga kommitténs verksamhet tidsbegränsad. Uppdraget omfattade från början tre år (2001–2003) men förlängdes i 2002 års budgetproposition med två år till att gälla till och med 2005.

Vetenskapsrådet stödjer svensk grundforskning. Forskningen är indelad i fyra övergripande ämnesområden. Ämnesråd finns för medicin, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. För forskning om lärande finns den utbildningsvetenskapliga kommittén.

Mer inom samma ämne

  1. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  2. Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

    Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

  3. Utbildningsvetenskap

    Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, ekonomiska, historiska och diskursiva förhållandena där bildning, utbildning, undervisning och lärande sker.

Till toppen