Utbildningsvetenskap och utbildningsvetenskaplig forskning

Några europeiska nedslag

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag.

Universitetslektor Owe Lindberg, Örebro universitet, ger här en översikt över det internationella forskningsområde som svarar mot det som i Sverige efter den senaste lärarutbildningsreformen kommit att benämnas utbildningsvetenskap. Författaren ger en bild av det europeiska utbildningsvetenskapliga fältet med ambitionen att lyfta fram centrala begrepp, karakteristika och problematiker i fältet.

Det förs också ett resonemang om möjligheter, problem och tänkbara konsekvenser av olika sätt att angripa frågan om organisation och finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.