Utbildningsvetenskap och utbildningsvetenskaplig forskning

Några europeiska nedslag

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag.

Universitetslektor Owe Lindberg, Örebro universitet, ger här en översikt över det internationella forskningsområde som svarar mot det som i Sverige efter den senaste lärarutbildningsreformen kommit att benämnas utbildningsvetenskap. Författaren ger en bild av det europeiska utbildningsvetenskapliga fältet med ambitionen att lyfta fram centrala begrepp, karakteristika och problematiker i fältet.

Det förs också ett resonemang om möjligheter, problem och tänkbara konsekvenser av olika sätt att angripa frågan om organisation och finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning.

Mer inom samma ämne

  1. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...

  2. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  3. Sök bidrag för forskarskolor i januari

    I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.