Möten? Forskning om specialpedagogik i ett internationellt perspektiv

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I denna rapport kartlägger docent Claes Nilholm, Örebro universitet den internationella forskningen om specialpedagogik.

Rapporten utgår från vad forskarsamhället betraktar som viktig forskning genom att identifiera internationella forskningsarenor, främst via internationella tidskrifter inom området. Artiklarna i inflytelserika tidskrifter på arenorna analyseras med avseende på författares kön och land för institutionell tillhörighet, ämnesinnehåll samt de perspektiv på området som artiklarna uttrycker. Analysen av den internationella forskningen diskuteras i relation till svensk forskning om specialpedagogik. Olika framtida utvecklingsvägar för forskningen identifieras och diskuteras.

Mer inom samma ämne

  1. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...

  2. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  3. Sök bidrag för forskarskolor i januari

    I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.