Möten? Forskning om specialpedagogik i ett internationellt perspektiv

För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I denna rapport kartlägger docent Claes Nilholm, Örebro universitet den internationella forskningen om specialpedagogik.

Rapporten utgår från vad forskarsamhället betraktar som viktig forskning genom att identifiera internationella forskningsarenor, främst via internationella tidskrifter inom området. Artiklarna i inflytelserika tidskrifter på arenorna analyseras med avseende på författares kön och land för institutionell tillhörighet, ämnesinnehåll samt de perspektiv på området som artiklarna uttrycker. Analysen av den internationella forskningen diskuteras i relation till svensk forskning om specialpedagogik. Olika framtida utvecklingsvägar för forskningen identifieras och diskuteras.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.