Biobanks – Integration of human information to improve health

Biobanks containing human tissue material constitute an indispensable resource for successful biomedical research. Sweden’s extensive and often well-documented sample collections give us the possibility to study numerous urgent medical questions and make us a significant player in international research collaborations.

At the same time there is a need for increased adaptation of Swedish biobanks in order to ensure that the existing material really benefits research, and so that Sweden can assert itself in the ambitious biobank efforts which are now being made in Europe and globally.

This report discusses both the advantages conferred by Swedish biobanks and some of the challenges met today by Swedish research on human tissue material. The report and the attached referral replies are an important basis for the Swedish Research Council’s continued work with supporting Swedish biobanks.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar ny organisation för storskaliga beräkningsresurser

    Vetenskapsrådet beviljar ansökan från Linköpings universitet för utlysningen Bidrag till infrastruktur för nationella beräkningsresurser och tillhörande tjänster. Den nya organisationen startar sin verksamhet 1 januari 2023.

  2. Europas mest kraftfulla superdator invigd

    13 juni invigdes LUMI, den hittills största superdatorn som byggts inom det europeiska samarbetet kring superdatorer, EuroHPC Joint Undertaking. Med LUMI får europeiska forskare ett verktyg i världsklass som möjliggör forskningsgenombrott inom många ...

  3. Behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021/2022

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. Åtta av de drygt 40 områdena i inventeringen har placerats i kategori A1, ...