Biobanks – Integration of human information to improve health

Biobanks containing human tissue material constitute an indispensable resource for successful biomedical research. Sweden’s extensive and often well-documented sample collections give us the possibility to study numerous urgent medical questions and make us a significant player in international research collaborations.

At the same time there is a need for increased adaptation of Swedish biobanks in order to ensure that the existing material really benefits research, and so that Sweden can assert itself in the ambitious biobank efforts which are now being made in Europe and globally.

This report discusses both the advantages conferred by Swedish biobanks and some of the challenges met today by Swedish research on human tissue material. The report and the attached referral replies are an important basis for the Swedish Research Council’s continued work with supporting Swedish biobanks.

Mer inom samma ämne

  1. 10 miljoner till nationell studie om covid-19

    Vetenskapsrådet finansierar den kliniska studien ImmCoVA med 10 miljoner kronor. Studien beräknas pågå i tre år och är inriktad på immunblockerare som ska motverka immunförsvarets överdrivna reaktion på den infektion som orsakas av covid-19.

  2. Webinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

    Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  3. 10 miljoner till Biobank Sverige för samordning av covid-19-prover

    Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. I förlängningen är det något som inte bara underlättar för forskarna, utan också patienter och samhället i...