Biobanks – Integration of human information to improve health

Biobanks containing human tissue material constitute an indispensable resource for successful biomedical research. Sweden’s extensive and often well-documented sample collections give us the possibility to study numerous urgent medical questions and make us a significant player in international research collaborations.

At the same time there is a need for increased adaptation of Swedish biobanks in order to ensure that the existing material really benefits research, and so that Sweden can assert itself in the ambitious biobank efforts which are now being made in Europe and globally.

This report discusses both the advantages conferred by Swedish biobanks and some of the challenges met today by Swedish research on human tissue material. The report and the attached referral replies are an important basis for the Swedish Research Council’s continued work with supporting Swedish biobanks.

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. ESS/MAX IV Online Summit

    Dina idéer behövs! Kom och diskutera hur akademi och industri i Sverige ska dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

  3. Lisbeth Olsson ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

    Hon är professor i industriell bioteknik och har ett stort intresse av att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur och bred...