Nordic visual arts education in transition

The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further data on the basis of which the Committee can take strategic decisions. This overview presents Nordic research in the realm of visual arts education.

The pedagogy of art can be studied on the basis of knowledge of art or teaching. It can be described in terms of visual communication or visual culture. Professor Lars Lindström at Stockholm University, who is the editor of the overview, commences with several articles explaining the conceptual framework and the historical background. This is followed by overviews from the five Nordic countries on research topics between 1995 and 2006 or later. By way of conclusion there is a comprehensive bibliography of literature in the realm of visual arts education.

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Hur mår Forskningssverige?

    Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse....