Nordic visual arts education in transition

The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further data on the basis of which the Committee can take strategic decisions. This overview presents Nordic research in the realm of visual arts education.

The pedagogy of art can be studied on the basis of knowledge of art or teaching. It can be described in terms of visual communication or visual culture. Professor Lars Lindström at Stockholm University, who is the editor of the overview, commences with several articles explaining the conceptual framework and the historical background. This is followed by overviews from the five Nordic countries on research topics between 1995 and 2006 or later. By way of conclusion there is a comprehensive bibliography of literature in the realm of visual arts education.

Mer inom samma ämne

  1. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  2. Finansiering utan krav på inriktning ledde till banbrytande forskning

    Genom att erbjuda finansiering i upp till nio år kan MIMS rekrytera lovande forskare från hela världen – Emmanuelle Charpentiers upptäckt visar att strategin är lyckad.

  3. Forskning med bidrag från Vetenskapsrådet får Nobelpris

    Emmanuelle Charpentier är en av mottagarna av Nobelpriset i kemi. Tillsammans med Jennifer A. Doudna har hon upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen. En del av upptäckterna gjordes vid Umeå universitet med finansiering av Vetenskapsr...