Nordic visual arts education in transition

The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further data on the basis of which the Committee can take strategic decisions. This overview presents Nordic research in the realm of visual arts education.

The pedagogy of art can be studied on the basis of knowledge of art or teaching. It can be described in terms of visual communication or visual culture. Professor Lars Lindström at Stockholm University, who is the editor of the overview, commences with several articles explaining the conceptual framework and the historical background. This is followed by overviews from the five Nordic countries on research topics between 1995 and 2006 or later. By way of conclusion there is a comprehensive bibliography of literature in the realm of visual arts education.

Mer inom samma ämne

  1. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  2. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

    En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

  3. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

Till toppen