Nordic visual arts education in transition

The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further data on the basis of which the Committee can take strategic decisions. This overview presents Nordic research in the realm of visual arts education.

The pedagogy of art can be studied on the basis of knowledge of art or teaching. It can be described in terms of visual communication or visual culture. Professor Lars Lindström at Stockholm University, who is the editor of the overview, commences with several articles explaining the conceptual framework and the historical background. This is followed by overviews from the five Nordic countries on research topics between 1995 and 2006 or later. By way of conclusion there is a comprehensive bibliography of literature in the realm of visual arts education.

Mer inom samma ämne

  1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  2. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...