Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning

Den kartläggning av svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2005–2010, som tagits fram på uppdrag av UVK, bygger huvudsakligen på externfinansierad forskning så som den presenteras i finansiärernas databaser. Externfinansierad forskning ses här som en indikator på en stark forskningsmiljö eftersom medlen har erhållits i stor konkurrens.

Totalt ingår 345 bidrag om totalt 1,2 miljarder kronor i kartläggningen. Kartläggningen ger en bild av vid vilka universitet och högskolor som det finns stora forskningsmiljöer och vilken inriktning dessa miljöer har. Inventeringen visar att forskningen bedrivs inom ett stort antal discipliner och är koncentrerad till ett antal större miljöer.

Mer inom samma ämne

  1. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...

  2. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  3. Sök bidrag för forskarskolor i januari

    I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.