Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner

Kompletterande inventering av forskningfinansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011

På vad sätt bidrar psykologer, sociologer, pedagoger, statsvetare med flera till det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet? Rapporten har sammanställts i syfte att komplettera den kartläggning som inleddes med rapporten ”Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning”, 2011. Här analyseras forskningsområdet utbildning och lärande (avgränsat till projektbidrag finansierade av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté) med avseende på mångvetenskaplighet, disciplinär bredd och flerdisciplinära samarbeten under åren 2005–2010. Författarna har kartlagt huvudsökandes respektive medsökandes disputationsämnen samt ämnenas koppling till olika lärosäten.

Analysen utgår från den klassificering av forskningsämnen som Vetenskapsrådet använder, SCBs klassificering i forskningsämnen, och framför allt använt den version som var gällande fram till 2010: Nationell förteckning över forskningsämnen. Bakom kartläggningen och analysen står Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.