Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner

Kompletterande inventering av forskningfinansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011

På vad sätt bidrar psykologer, sociologer, pedagoger, statsvetare med flera till det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet? Rapporten har sammanställts i syfte att komplettera den kartläggning som inleddes med rapporten ”Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning”, 2011. Här analyseras forskningsområdet utbildning och lärande (avgränsat till projektbidrag finansierade av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté) med avseende på mångvetenskaplighet, disciplinär bredd och flerdisciplinära samarbeten under åren 2005–2010. Författarna har kartlagt huvudsökandes respektive medsökandes disputationsämnen samt ämnenas koppling till olika lärosäten.

Analysen utgår från den klassificering av forskningsämnen som Vetenskapsrådet använder, SCBs klassificering i forskningsämnen, och framför allt använt den version som var gällande fram till 2010: Nationell förteckning över forskningsämnen. Bakom kartläggningen och analysen står Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig f...

  2. Finansiering av utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Förutom Vetenskapsrådet är det...

  3. Sök bidrag för forskarskolor i januari

    I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.