Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner

Kompletterande inventering av forskningfinansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011

På vad sätt bidrar psykologer, sociologer, pedagoger, statsvetare med flera till det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet? Rapporten har sammanställts i syfte att komplettera den kartläggning som inleddes med rapporten ”Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning”, 2011. Här analyseras forskningsområdet utbildning och lärande (avgränsat till projektbidrag finansierade av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté) med avseende på mångvetenskaplighet, disciplinär bredd och flerdisciplinära samarbeten under åren 2005–2010. Författarna har kartlagt huvudsökandes respektive medsökandes disputationsämnen samt ämnenas koppling till olika lärosäten.

Analysen utgår från den klassificering av forskningsämnen som Vetenskapsrådet använder, SCBs klassificering i forskningsämnen, och framför allt använt den version som var gällande fram till 2010: Nationell förteckning över forskningsämnen. Bakom kartläggningen och analysen står Mikael Börjesson, Donald Broady, Tobias Dalberg & Josefine Krigh, forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet.

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.