The future of Swedish research! Development research

Overview 2014 – development research

Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans med ett antal strukturella analyser utgör dessa översikter grunden för styrelsens sammanfattande slutsatser och rekommendationer om forskningspolitiska vägval för att främja svensk forskning under de kommande 5–10 åren. Arbetet går under benämningen "Forskningens framtid". Resultatet sammanfattades i en slutrapport sommaren 2015. Sammantaget utgör materialet basen i det underlag som Vetenskapsrådet tog fram inför regeringens kommande forskningsproposition 2016.

Översikterna rör följande sju områden:

 • humaniora och samhällsvetenskap
 • naturvetenskap och teknikvetenskap
 • medicin och hälsa
 • utbildningsvetenskap
 • konstnärlig forskning
 • utvecklingsforskning
 • forskningsinfrastruktur.

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet söker lärosäte som värd för konferens om utvecklingsforskning 2022

  Vartannat år arrangerar ett svenskt lärosäte en konferens om utvecklingsforskning i samarbete med Vetenskapsrådet och Sida. Nu söker vi ett lärosäte som vill vara värd för konferensen Development Research Conference (DevRes) 2022.

 2. Informationsmöte om utlysningar inom utvecklingsforskning

  Vetenskapsrådet bjöd in till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

 3. Årsredovisning 2018