The future of Swedish research! Development research

Overview 2014 – development research

Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans med ett antal strukturella analyser utgör dessa översikter grunden för styrelsens sammanfattande slutsatser och rekommendationer om forskningspolitiska vägval för att främja svensk forskning under de kommande 5–10 åren. Arbetet går under benämningen "Forskningens framtid". Resultatet sammanfattades i en slutrapport sommaren 2015. Sammantaget utgör materialet basen i det underlag som Vetenskapsrådet tog fram inför regeringens kommande forskningsproposition 2016.

Översikterna rör följande sju områden:

 • humaniora och samhällsvetenskap
 • naturvetenskap och teknikvetenskap
 • medicin och hälsa
 • utbildningsvetenskap
 • konstnärlig forskning
 • utvecklingsforskning
 • forskningsinfrastruktur.

Mer inom samma ämne

 1. Exempel på forskning vi finansierar 2022

  Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

 2. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

  Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

 3. Utvecklingsforskning

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för utvecklingsforskning 2022. Totalt beviljar vi 210 miljoner kronor för åren 2022–2026.