Årsbok KF 2015

Från konstnärlig högskola till universitet

Den här årsboken består av både svensk och engelsk version. Från konstnärlig högskola till universitet.

Detta är den tolfte utgåvan och belyser inledningsvis den akademisering som pågått under ett drygt decennium och fortfarande pågår inom den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Den inledande artikeln är en uppdaterad ämnesöversikt utarbetad av kommittén för konstnärlig forskning. Ämnesöversikter har under 2014 utarbetats för alla ämnesområden inom Vetenskapsrådet som underlag för regeringens budgetproposition 2016.

Akademiseringen berörs också i de två följande artiklarna som är anföranden från de två huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning. Symposiet hade samma titel som årets bok.

Två doktorsavhandlingar recenseras – en inom litterär gestaltning, den första i Sverige, och en inom fotografi. Båda är från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Vidare presenteras fyra konstnärliga projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet. De handlar om skrivandet som metod, en undersökning av A4-arket, den forskande teatern och om arkitektonisk visualisering av ”affordance”. Därefter kommenteras projektrapporterna av kommittén för konstnärlig forskning.

I sitt slutord kommenterar ordföranden kommitténs verksamhet det senaste året och kommande utmaningar inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Maria Hellström Reimer ny vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning

    Hon är professor i design i teori och praktik men också bildkonstnär och docent i landskapsarkitektur. Med sin breda kunskapsbas och sina tvärvetenskapliga erfarenheter ser Maria Hellström Reimer fram emot att utveckla dialogen om hur den konstnärlig...

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Den 25 februari anordnade vi ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vände sig både till dig som ansöker om bidrag i år och till dig som funderar på att söka framöver.

  3. Skicka förslag på presentationer till symposium för konstnärlig forskning 2020

    Forskare inom konstnärlig forskning är nu välkomna att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning i november på temat Working Together. Senaste datum för att lämna förslag är 30 juni.