Årsbok KF 2015

Från konstnärlig högskola till universitet

Den här årsboken består av både svensk och engelsk version. Från konstnärlig högskola till universitet.

Detta är den tolfte utgåvan och belyser inledningsvis den akademisering som pågått under ett drygt decennium och fortfarande pågår inom den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Den inledande artikeln är en uppdaterad ämnesöversikt utarbetad av kommittén för konstnärlig forskning. Ämnesöversikter har under 2014 utarbetats för alla ämnesområden inom Vetenskapsrådet som underlag för regeringens budgetproposition 2016.

Akademiseringen berörs också i de två följande artiklarna som är anföranden från de två huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning. Symposiet hade samma titel som årets bok.

Två doktorsavhandlingar recenseras – en inom litterär gestaltning, den första i Sverige, och en inom fotografi. Båda är från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Vidare presenteras fyra konstnärliga projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet. De handlar om skrivandet som metod, en undersökning av A4-arket, den forskande teatern och om arkitektonisk visualisering av ”affordance”. Därefter kommenteras projektrapporterna av kommittén för konstnärlig forskning.

I sitt slutord kommenterar ordföranden kommitténs verksamhet det senaste året och kommande utmaningar inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  2. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning och till utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år, ledamöterna kan därefter väljas om för ytterligare tre år.

  3. Symposium om konstnärlig forskning 2021

    Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om kunskapsrelaterade friheter, rättigheter och skyldigheter inom fältet. Hur utnyttjas möjligheten att genom konstnärliga artikulati...