Årsbok KF 2015

Från konstnärlig högskola till universitet

Den här årsboken består av både svensk och engelsk version. Från konstnärlig högskola till universitet.

Detta är den tolfte utgåvan och belyser inledningsvis den akademisering som pågått under ett drygt decennium och fortfarande pågår inom den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Den inledande artikeln är en uppdaterad ämnesöversikt utarbetad av kommittén för konstnärlig forskning. Ämnesöversikter har under 2014 utarbetats för alla ämnesområden inom Vetenskapsrådet som underlag för regeringens budgetproposition 2016.

Akademiseringen berörs också i de två följande artiklarna som är anföranden från de två huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning. Symposiet hade samma titel som årets bok.

Två doktorsavhandlingar recenseras – en inom litterär gestaltning, den första i Sverige, och en inom fotografi. Båda är från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Vidare presenteras fyra konstnärliga projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet. De handlar om skrivandet som metod, en undersökning av A4-arket, den forskande teatern och om arkitektonisk visualisering av ”affordance”. Därefter kommenteras projektrapporterna av kommittén för konstnärlig forskning.

I sitt slutord kommenterar ordföranden kommitténs verksamhet det senaste året och kommande utmaningar inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

    Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att ...

  2. Symposium om konstnärlig forskning i förändringarnas tid

    Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi u...

  3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.