Årsbok KF 2015

Från konstnärlig högskola till universitet

Den här årsboken består av både svensk och engelsk version. Från konstnärlig högskola till universitet.

Detta är den tolfte utgåvan och belyser inledningsvis den akademisering som pågått under ett drygt decennium och fortfarande pågår inom den konstnärliga utbildningen och forskningen.

Den inledande artikeln är en uppdaterad ämnesöversikt utarbetad av kommittén för konstnärlig forskning. Ämnesöversikter har under 2014 utarbetats för alla ämnesområden inom Vetenskapsrådet som underlag för regeringens budgetproposition 2016.

Akademiseringen berörs också i de två följande artiklarna som är anföranden från de två huvudtalarna vid förra årets symposium om konstnärlig forskning. Symposiet hade samma titel som årets bok.

Två doktorsavhandlingar recenseras – en inom litterär gestaltning, den första i Sverige, och en inom fotografi. Båda är från Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Vidare presenteras fyra konstnärliga projekt som fått stöd från Vetenskapsrådet. De handlar om skrivandet som metod, en undersökning av A4-arket, den forskande teatern och om arkitektonisk visualisering av ”affordance”. Därefter kommenteras projektrapporterna av kommittén för konstnärlig forskning.

I sitt slutord kommenterar ordföranden kommitténs verksamhet det senaste året och kommande utmaningar inom området.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

  3. Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets stödjer praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom konstnärlig forskning. På denna sida hittar du nyheter och publikationer relaterade till konstnärlig forskning. Här kan du också läsa om de projekt vi finansierar.