Indikatorer för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan inom utbildning och forskning
2019

Detta är en redovisning av det uppdrag Vetenskapsrådet fick 2019 om att vidareutveckla indikatorer för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan.

Samverkan kan beskrivas som aktiviteter för att åstadkomma forskning eller utbildning av hög kvalitet och relevans, och för att påverka samhället. Aktiviteterna bör bygga på ömsesidighet och vara långsiktiga.

Det är bara möjligt att redogöra för en mindre del aktiviteter och effekter genom att räkna dem. En sådan uppräkning ger inte heller någon uppfattning om aktiviteternas kvalitet eller om de leder till positiva effekter. De indikatorer vi föreslår fångar inte på långt när den komplexitet som samverkan och samhällspåverkan rymmer. Här förordar vi utvärderingar baserade på fallstudier.

Mer inom samma ämne

  1. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

    En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

  2. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

  3. Presentation av Forskningsbarometern 2023

    Välkommen till en digital presentation av 2023 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

Till toppen