Indikatorer för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan inom utbildning och forskning
2019

Detta är en redovisning av det uppdrag Vetenskapsrådet fick 2019 om att vidareutveckla indikatorer för uppföljning av samverkan och samhällspåverkan.

Samverkan kan beskrivas som aktiviteter för att åstadkomma forskning eller utbildning av hög kvalitet och relevans, och för att påverka samhället. Aktiviteterna bör bygga på ömsesidighet och vara långsiktiga.

Det är bara möjligt att redogöra för en mindre del aktiviteter och effekter genom att räkna dem. En sådan uppräkning ger inte heller någon uppfattning om aktiviteternas kvalitet eller om de leder till positiva effekter. De indikatorer vi föreslår fångar inte på långt när den komplexitet som samverkan och samhällspåverkan rymmer. Här förordar vi utvärderingar baserade på fallstudier.

Mer inom samma ämne

  1. Hur mår Forskningssverige?

    Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse....

  2. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  3. Forskningsbarometern 2021

    Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel: Forskningens finansier...