Komplement till forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Den forskningsagenda som togs fram när Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram inom migration och integration startade 2017 har nu kompletterats med statistik över den senaste tidens utveckling på området, en ny bild av utmaningar och kunskapsbehov och en uppföljning av de insatser som genomförts hittills.

Inriktningen framöver handlar fortfarande om att stärka forskningsfältet, att främja nationellt och internationellt samarbete och att stödja samordning, spridning och tillgängliggörande av forskning. Sammanställningen ligger till grund för hur kommande insatser utformas för att bäst uppfylla programmets mål och syfte.

Förutom att ge ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap underlag för diskussion och vägledning inför kommande insatser, riktar sig agendan även till regeringskansliet, myndigheter, forskningsfinansiärer samt forskare och praktiker inom området.

Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration från 2018

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av centret för människans förhistoria

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

    Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.