En plattform för internationalisering
2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering.

Förslaget utgick från att förutsättningarna för universitet och högskolors internationalisering påverkas av de tre myndigheternas verksamheter. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans verkar för goda förhållanden för internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Enligt det nu gemensamma förslaget ska samarbetet organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta. I styrgruppen ska Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova ingå, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer, SFS. UHR ska samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Mer inom samma ämne

  1. Etablera en plattform för internationalisering

    Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation. Det menar Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova i en ny rapport.

  2. Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

    Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innov...

  3. STINT och Vetenskapsrådet finansierar samarbeten med kinesiska universitet med 15 miljoner kronor

    Inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility har 15 miljoner kronor beviljats till 30 projekt för perioden 2021–2024. Av detta bidrar Vetenskapsrådet med 5 miljoner kronor.