En plattform för internationalisering
2021 – vidareutveckling av internationaliseringsutredningens förslag

Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet och Vinnova fick i mars 2021 i uppdrag att tillsammans vidareutveckla Internationaliseringsutredningens förslag om att inrätta en plattform för internationalisering.

Förslaget utgick från att förutsättningarna för universitet och högskolors internationalisering påverkas av de tre myndigheternas verksamheter. Därför är det viktigt att myndigheterna tillsammans verkar för goda förhållanden för internationalisering av utbildning, forskning och innovation.

Enligt det nu gemensamma förslaget ska samarbetet organiseras i en styrgrupp, ett sekretariat och flera arbetsgrupper där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan delta. I styrgruppen ska Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova ingå, tillsammans med en forskningsfinansiär samt representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer, SFS. UHR ska samordna sekretariatet och vara värdmyndighet för plattformen, medan styrgruppens ordförandeskap ska rotera mellan myndigheterna, med start hos UHR.

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. Cost – ett europeiskt nätverksprogram inom forskning

    Cost (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning.

  3. Nordisk satsning på forskning om hur covid-19-pandemin påverkat barn och unga

    Hur har barns och ungas hälsa och utbildning påverkats av covid-19-pandemin? Den frågan är utgångpunkten för ett nordiskt forskningsprogram i NordForsks regi. Utlysningen öppnar i september.