Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel:

 • Forskningens finansiering
 • Forskningens personal
 • Vetenskaplig publicering

Vetenskapsrådet ger ut Forskningsbarometern vartannat år. Detta är den fjärde i ordningen.

Korrigeringar i Forskningsbarometern

Figur 34 och 38 har i en tidigare version av rapporten redovisats för åren 2009 och 2019. Dessa två figurer har bytts ut till att istället redovisa åren 2007–2009 och 2017–2019. Den uppdaterade versionen av Forskningsbarometern publicerades 28 oktober 2021.

Version 3

22 november 2021 publicerades en ny version med följande korrigeringar:

Figur 16: Årtalen i figurtexten är justerade till 2012, 2015 och 2017 (ändrat från 2012, 2013, 2015 och 2019)

Figur 22 och 23: Årtalet i figurtexterna är korrigerat till 2020 (ändrat från 2019)

Figur 24: I diagrammet hade staplar för ”undervisning grundutbildning” och ”undervisning forskarutbildning” bytt plats, detta är korrigerat och den mindre andelen berör undervisning forskarutbildning.

Mer inom samma ämne

 1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

 2. Ansvarsfull internationalisering – ett panelsamtal med Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet

  Sveriges innovations- och forskningsråd i utlandet (IoF-råden) utgör en resurs i att stärka Sverige strategiskt och långsiktigt genom internationella samarbeten. 14 september bjuder Plint och IoF-råden in till ett panelsamtal om ansvarsfull internati...

 3. Sverige behöver prestera bättre i konkurrensen om medel från ERC

  Internationellt samarbete stärker kvaliteten i forskningen och är en nyckelfaktor om Sverige vill behålla och stärka sin ställning som framgångsrik forskningsnation. Europeiska forskningsrådet (ERC) är Europas flaggskepp för finansiering av nyfike...