Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel:

 • Forskningens finansiering
 • Forskningens personal
 • Vetenskaplig publicering

Vetenskapsrådet ger ut Forskningsbarometern vartannat år. Detta är den fjärde i ordningen.

Korrigeringar i Forskningsbarometern

Figur 34 och 38 har i en tidigare version av rapporten redovisats för åren 2009 och 2019. Dessa två figurer har bytts ut till att istället redovisa åren 2007–2009 och 2017–2019. Den uppdaterade versionen av Forskningsbarometern publicerades 28 oktober 2021.

Version 3

22 november 2021 publicerades en ny version med följande korrigeringar:

Figur 16: Årtalen i figurtexten är justerade till 2012, 2015 och 2017 (ändrat från 2012, 2013, 2015 och 2019)

Figur 22 och 23: Årtalet i figurtexterna är korrigerat till 2020 (ändrat från 2019)

Figur 24: I diagrammet hade staplar för ”undervisning grundutbildning” och ”undervisning forskarutbildning” bytt plats, detta är korrigerat och den mindre andelen berör undervisning forskarutbildning.

Mer inom samma ämne

 1. Välkommen till Forskningspolitiska dagen 2022

  Nu har vi öppnat anmälan till Forskningspolitiska dagen 2022 – en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Denna gång tar vi avstamp i pandemin och frågar oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden. Medverkar gör blan...

 2. Forskningspolitiska dagen 2022

  Välkommen till Forskningspolitiska dagen – en heldag för samtal om aktuella forskningspolitiska frågor. Denna gång tar vi avstamp i pandemin och frågar oss vilka erfarenheter vi kan dra nytta av inför framtiden.

 3. Statistik 2021

  2021 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 838 ansökningar. Av dem beviljades 1 020 till en summa av drygt 5 miljarder kronor över de efterföljande åren.