Forskningsbarometern 2021

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Rapporten består av tre kapitel:

 • Forskningens finansiering
 • Forskningens personal
 • Vetenskaplig publicering

Vetenskapsrådet ger ut Forskningsbarometern vartannat år. Detta är den fjärde i ordningen.

Korrigeringar i Forskningsbarometern

Figur 34 och 38 har i en tidigare version av rapporten redovisats för åren 2009 och 2019. Dessa två figurer har bytts ut till att istället redovisa åren 2007–2009 och 2017–2019. Den uppdaterade versionen av Forskningsbarometern publicerades 28 oktober 2021.

Version 3

22 november 2021 publicerades en ny version med följande korrigeringar:

Figur 16: Årtalen i figurtexten är justerade till 2012, 2015 och 2017 (ändrat från 2012, 2013, 2015 och 2019)

Figur 22 och 23: Årtalet i figurtexterna är korrigerat till 2020 (ändrat från 2019)

Figur 24: I diagrammet hade staplar för ”undervisning grundutbildning” och ”undervisning forskarutbildning” bytt plats, detta är korrigerat och den mindre andelen berör undervisning forskarutbildning.

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

 2. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

  Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.

 3. Tyck till om EU:s ramprogram för forskning och innovation

  EU-kommissionen har just nu en öppen konsultation där forskare och andra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Sista dag att lämna synpunkter är 23 februari 202...