Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Här finns också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapporten redovisar även för relaterade europeiska uppdrag och omvärldsbevakning samt incitament för öppen tillgång till forskningsdata.

En delredovisning av uppdraget publicerades i oktober 2021 och kompletterar denna rapport.

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

  1. Webbinarium om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata

    Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket bjuder in till ett gemensamt webbinarium för att presentera resultaten av respektive myndighets uppdrag inom öppen tillgång och diskutera vägen framåt. Hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

  2. Datahanteringsplaner

    En datahanteringsplan är ett stöd i forskningsprocessen och underlättar dokumentation av data inför, under och efter en forskningsstudie. Vetenskapsrådet har tagit fram en mall för en datahanteringsplaner med en tillhörande vägledning.

  3. Vägledning till mallen för datahanteringsplaner

    Detta är en vägledning och komplement till mallen för datahanteringsplaner som Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har tagit fram. Syftet med vägledningen är att underlätta förståelsen av de vägledande frågorna i ...