Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Fokus i denna rapport ligger på en kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Här finns också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapporten redovisar även för relaterade europeiska uppdrag och omvärldsbevakning samt incitament för öppen tillgång till forskningsdata.

En delredovisning av uppdraget publicerades i oktober 2021 och kompletterar denna rapport.

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

  1. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...

  2. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  3. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

    Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

Till toppen