Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivning i form av kunskapshöjande och koordinerande stöd samt ansvar för löpande kartläggningar av oklarheter och hinder för nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Utformningen av stöden har gjorts med utgångspunkt i insamlade användarbehov och de begränsningar som gäller för rådgivning på nationell nivå inom ett område som präglas av stark decentralisering.

Rådgivningsverksamheten kommer att implementeras och utvecklas tillsammans med de närliggande och delvis överlappande uppdrag och verksamheter som Vetenskapsrådet har idag.

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...

  3. Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

    Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler rik...