Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivning i form av kunskapshöjande och koordinerande stöd samt ansvar för löpande kartläggningar av oklarheter och hinder för nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Utformningen av stöden har gjorts med utgångspunkt i insamlade användarbehov och de begränsningar som gäller för rådgivning på nationell nivå inom ett område som präglas av stark decentralisering.

Rådgivningsverksamheten kommer att implementeras och utvecklas tillsammans med de närliggande och delvis överlappande uppdrag och verksamheter som Vetenskapsrådet har idag.

Mer inom samma ämne

  1. Nominera forskare till Athenapriset 2023

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 29 maj.

  2. Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny ALF-utvärdering

    ALF-utvärderingen som publiceras idag visar en positiv utveckling av kvaliteten i svensk klinisk forskning. Samtidigt finns förbättringsområden i samtliga utvärderade ALF-regioner, till exempel prioriteras forskningstid ofta ned till förmån för vård.

  3. Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet

    2023 års utvärderingsrapport Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen. Uvär...