Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivning i form av kunskapshöjande och koordinerande stöd samt ansvar för löpande kartläggningar av oklarheter och hinder för nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Utformningen av stöden har gjorts med utgångspunkt i insamlade användarbehov och de begränsningar som gäller för rådgivning på nationell nivå inom ett område som präglas av stark decentralisering.

Rådgivningsverksamheten kommer att implementeras och utvecklas tillsammans med de närliggande och delvis överlappande uppdrag och verksamheter som Vetenskapsrådet har idag.

Mer inom samma ämne

  1. Drygt 75 procent av kliniska studier registrerade efter ett år

    Från och med 2022 ska alla kliniska studier som Vetenskapsrådet finansierar registreras i en publik databas. En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska studier som beviljades medel 2022 har registrerats.

  2. God forskning i vården - så blir Sverige ledande i behandlingsforskning

    Vetenskapsrådet är värd för konferensen som ingår i en konferensserie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.