Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget.

Vetenskapsrådet kommer att inrätta nationell rådgivning i form av kunskapshöjande och koordinerande stöd samt ansvar för löpande kartläggningar av oklarheter och hinder för nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Utformningen av stöden har gjorts med utgångspunkt i insamlade användarbehov och de begränsningar som gäller för rådgivning på nationell nivå inom ett område som präglas av stark decentralisering.

Rådgivningsverksamheten kommer att implementeras och utvecklas tillsammans med de närliggande och delvis överlappande uppdrag och verksamheter som Vetenskapsrådet har idag.

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt klinisk behandlingsforskning

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i den preliminära forskningsöversikten för klinisk behandlingsforskning. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 12 oktober.

  2. ”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

  3. Klinisk behandlingsforskning