Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det är frågan för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Förstudien innehåller en kartläggning av möjliga målgrupper, innehåll och tjänster för en nationell samverkan kring forskningskommunikation. Studien bygger på intervjuer med ett 90-tal svenska aktörer, en användarenkät, workshoppar och studier av plattformar i andra länder. 

Resultatet från förstudien presenteras i denna rapport tillsammans med rekommendationer om hur en svensk plattform skulle kunna organiseras och finansieras.

Förstudien är en fortsättning och fördjupning av kartläggningen Forskning.Framsyn från 2020.

Forskning.Framsyn finns att läsa på Vetenskap & allmänhets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

    Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

  2. High Level Conference on Science Communication

    12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

  3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

    En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen