Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det är frågan för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Förstudien innehåller en kartläggning av möjliga målgrupper, innehåll och tjänster för en nationell samverkan kring forskningskommunikation. Studien bygger på intervjuer med ett 90-tal svenska aktörer, en användarenkät, workshoppar och studier av plattformar i andra länder. 

Resultatet från förstudien presenteras i denna rapport tillsammans med rekommendationer om hur en svensk plattform skulle kunna organiseras och finansieras.

Förstudien är en fortsättning och fördjupning av kartläggningen Forskning.Framsyn från 2020.

Forskning.Framsyn finns att läsa på Vetenskap & allmänhets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet

    Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

  2. Forskning för alla!

    Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det var utgångspunkten för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet genomförde åt Vetenskapsrådet under första halvåret 2022. Den 6 oktober bjuder Vetenskapsrådet in till en presenta...

  3. Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation

    Den 14 oktober bjuder Vetenskapsrådet och SUHF in till en presentation av ett nytt ramverk för kurser i forskningskommunikation. Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.