Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap

Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det är frågan för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Förstudien innehåller en kartläggning av möjliga målgrupper, innehåll och tjänster för en nationell samverkan kring forskningskommunikation. Studien bygger på intervjuer med ett 90-tal svenska aktörer, en användarenkät, workshoppar och studier av plattformar i andra länder. 

Resultatet från förstudien presenteras i denna rapport tillsammans med rekommendationer om hur en svensk plattform skulle kunna organiseras och finansieras.

Förstudien är en fortsättning och fördjupning av kartläggningen Forskning.Framsyn från 2020.

Forskning.Framsyn finns att läsa på Vetenskap & allmänhets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.