Betydelse för svenska forskare av deltagande i JPND

Sedan 2014 har Vetenskapsrådet deltagit i Joint programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). I denna rapport analyseras svensk medverkan i denna programsamordningsplattform.

Enligt analysen har JPND lyckats skapa förutsättningar för forskare vid svenska lärosäten att samarbeta med forskare i andra länder, både genom att stärka befintliga samarbeten och genom att hitta nya. Satsningen har på så sätt bidragit till positiva effekter för svensk forskning inom området. Samtidigt identifieras ett antal utmaningar.

Analysen baseras på omfattande dokumentstudier, intervjuer med forskare, uppföljning av bidragsmottagare samt på en bibliometrisk kartläggning.

JPND är ett så kallat partnerskapsprogram. Det skapades 2009 och har utlyst forskningsmedel för multinationella projektkonsortier med partners från minst tre olika länder. Medlen kommer dels från EU-kommissionen och dels från de länder inom JPND som valt att delta i utlysningarna. JPND fungerar som en samordningsplattform för de ingående länderna.

En av Vetenskapsrådets uppgifter är att främja internationellt forskningsarmarbete, och en form av samarbete sker just inom ramen för partnerskapsprogrammen.

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningen NSF Convergence Accelerator

    Utlysningen NSF Convergence Accelerator 2023 är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären NSF. Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

  2. Sök till RÅC 2023 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller senior masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Researc...

  3. Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

    AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med...