Betydelse för svenska forskare av deltagande i JPND

Sedan 2014 har Vetenskapsrådet deltagit i Joint programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). I denna rapport analyseras svensk medverkan i denna programsamordningsplattform.

Enligt analysen har JPND lyckats skapa förutsättningar för forskare vid svenska lärosäten att samarbeta med forskare i andra länder, både genom att stärka befintliga samarbeten och genom att hitta nya. Satsningen har på så sätt bidragit till positiva effekter för svensk forskning inom området. Samtidigt identifieras ett antal utmaningar.

Analysen baseras på omfattande dokumentstudier, intervjuer med forskare, uppföljning av bidragsmottagare samt på en bibliometrisk kartläggning.

JPND är ett så kallat partnerskapsprogram. Det skapades 2009 och har utlyst forskningsmedel för multinationella projektkonsortier med partners från minst tre olika länder. Medlen kommer dels från EU-kommissionen och dels från de länder inom JPND som valt att delta i utlysningarna. JPND fungerar som en samordningsplattform för de ingående länderna.

En av Vetenskapsrådets uppgifter är att främja internationellt forskningsarmarbete, och en form av samarbete sker just inom ramen för partnerskapsprogrammen.

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.