Betydelse för svenska forskare av deltagande i JPND

Sedan 2014 har Vetenskapsrådet deltagit i Joint programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). I denna rapport analyseras svensk medverkan i denna programsamordningsplattform.

Enligt analysen har JPND lyckats skapa förutsättningar för forskare vid svenska lärosäten att samarbeta med forskare i andra länder, både genom att stärka befintliga samarbeten och genom att hitta nya. Satsningen har på så sätt bidragit till positiva effekter för svensk forskning inom området. Samtidigt identifieras ett antal utmaningar.

Analysen baseras på omfattande dokumentstudier, intervjuer med forskare, uppföljning av bidragsmottagare samt på en bibliometrisk kartläggning.

JPND är ett så kallat partnerskapsprogram. Det skapades 2009 och har utlyst forskningsmedel för multinationella projektkonsortier med partners från minst tre olika länder. Medlen kommer dels från EU-kommissionen och dels från de länder inom JPND som valt att delta i utlysningarna. JPND fungerar som en samordningsplattform för de ingående länderna.

En av Vetenskapsrådets uppgifter är att främja internationellt forskningsarmarbete, och en form av samarbete sker just inom ramen för partnerskapsprogrammen.

Mer inom samma ämne

  1. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

  2. 12 forskare i Sverige får ERC Starting Grant

    Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2022 års utlysning. 408 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 12 av for...

  3. Hearing om plattform för internationalisering

    Under hearingen kommer vi att berätta mer om samverkansplattformen för internationalisering och samla in synpunkter om vilka frågor som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.