Halvtidsutvärdering av det Nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13 program, alla med olika inriktningar. De nationella forskningsprogrammen är breda, tioåriga satsningar.

Nu har en halvtidsutvärdering genomförts av de sju forskningsprogram som startade 2017. Den här rapporten berör forskningsprogrammet inom migration och integration. Utvärderingarna är genomförda av Faugert & Co Utvärdering AB.

Läs en övergripande utvärdering av samtliga sju forskningsprogram på Formas webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

    Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

  2. Svensk fysikforskning får stort genomslag

    Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...

  3. Quality and impact of research in physics in Sweden

    Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av svensk forskning inom fysik utifrån myndighetens modell för ämnesvisa utvärderingar. Fokus för utvärderingen är vetenskaplig kvalitet och samhälleligt genomslag. Granskningen har gjorts av en extern och i h...