Resultatdialog 2022
– Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog.

De 20 projekt som presenteras i Resultatdialog 2022 involverar fler än 100 forskare från drygt 20 lärosäten. Tillsammans visar de på den stora spännvidd som utbildningsvetenskaplig forskning rymmer.

Med Resultatdialog vill Vetenskapsrådet sprida nya forskningsrön så att de får genomslag och genererar kontakter mellan alla dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning.v

Mer inom samma ämne

  1. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

    Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...

  2. Final i Forskar Grand Prix 2022

    I riksfinalen av Forskar Grand Prix gör forskare från hela Sverige upp om titeln ”Sveriges bästa forskningspresentatör”. Var med och avgör vinnaren! Följ finalen på plats på Nalen eller via webben.

  3. Offentliga samtal: Tid, flex, klass – vem reglerar ditt livs timmar?

    I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlade om makten över tiden i ett förändrat arbetslandskap.