Kommunala insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga

Rapporten visar på kommunernas centrala roll när de gäller flyktingars försörjningsmöjligheter och kontakter med myndigheter i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att de insatser som kommunerna erbjuder varierar kraftigt mellan olika kommuner och att det bara finns begränsad kunskap om effekterna av dessa insatser.

Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskapsrådet driver.

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning inom migration och integration 2023

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning inom migration och integration. Totalt beviljar vi 76 miljoner kronor för åren 2023–2027.

  2. Integration och utbildning - ett samtal om Vetenskapsrådets forskningsöversikt

    Vad säger forskningen om integration i grund- och gymnasieskolan? Hur upplever elever, personer som är verksamma inom skolan och vårdnadshavare de olika integrationsfrämjande insatser som görs?

  3. Mänsklig mobilitet, globala utmaningar och motståndskraft i en era av social stress (PHOENIX)

Till toppen