Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet

2023 års utvärderingsrapport

Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen.

Uvärderingen visar att svensk klinisk forskning håller hög kvalitet och att det har skett en positiv utveckling sedan förra utvärderingen. Samtidigt kan vi konstatera att det finns fortsatt utrymme för kvalitetshöjande åtgärder i samtliga utvärderade ALF-regioner.

I enlighet med regeringsuppdraget omfattar utvärderingen följande tre huvudområden:

 1. Den vetenskapliga produktionens kvalitet
 2. Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta
 3. Forskningens förutsättningar

Klinisk forskning definieras i utvärderingen, i enlighet med ALF-avtalet, som ”sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa”.

Utvärderingen har genomförts av tre oberoende internationella expertpaneler som har gjort en sammanvägd bedömning av underlagen. Panelernas bedömningar och rapporter ligger till grund för Vetenskapsrådets beslut om den kliniska forskningens kvalitet i respektive ALF-region.

Rapporten består av en sammanfattande rapportdel på svenska, inklusive Vetenskapsrådets beslut, och en bilaga, skriven på engelska, med de fullständiga panelrapporterna.

Mer inom samma ämne

 1. Nominera forskare till Athenapriset 2023

  Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 29 maj.

 2. Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

  Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

 3. Svensk fysikforskning får stort genomslag

  Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...