Quality and impact of research in physics in Sweden

Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av svensk forskning inom fysik utifrån myndighetens modell för ämnesvisa utvärderingar. Fokus för utvärderingen är vetenskaplig kvalitet och samhälleligt genomslag. Granskningen har gjorts av en extern och i huvudsak internationell panel.

Panelen konstaterar att den vetenskapliga produktionen inom fysik håller hög kvalitet och att svensk fysikforskning har stort genomslag både nationellt och internationellt.

Fysikforskningen i Sverige har en stark koppling till industrin, utbildningssystemet och det internationella forskarsamhället, vilket visar att forskningen har betydelse för det omgivande samhället.

I rapporten gör panelen också reflektionen att forskning tar tid men bidrar med lösningar på samhällsutmaningarna.

Mer inom samma ämne

  1. Dialogseminarium om utvärdering av forskning inom fysik

    Välkommen att ta del av en utvärdering av svensk forskning inom fysik. Den internationella expertpanelen har bedömt både vetenskaplig kvalitet och forskningens betydelse utanför akademin.

  2. Svensk fysikforskning får stort genomslag

    Svensk forskning inom fysik håller hög kvalitet och får stort genomslag både nationellt och internationellt. Det konstaterar den internationella panel som utvärderat forskningen vid 12 universitet med hjälp av den modell Vetenskapsrådet har tagit fra...

  3. Svensk klinisk forskning håller hög kvalitet visar ny ALF-utvärdering

    ALF-utvärderingen som publiceras idag visar en positiv utveckling av kvaliteten i svensk klinisk forskning. Samtidigt finns förbättringsområden i samtliga utvärderade ALF-regioner, till exempel prioriteras forskningstid ofta ned till förmån för vård.