remissvar

Socialdepartementet

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48), dnr S2015/06746/FST

Ladda ner dokument

Förebyggande och behandling av spelmissbruk(pdf, 449.9 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6685