remissvar

Kulturdepartementet

Ny museipolitik. Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89)

Ladda ner dokument

Ny museipolitik. Museiutredningen(pdf, 431.7 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6807

Mer inom samma ämne

  1. Kriminalvårdens framställan om ändring i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

  2. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  3. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.