remissvar

Socialdepartementet

Stöd och hjälp vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6877