remissvar

Miljödepartementet

Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Datum

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5588