remissvar

Miljödepartementet

Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter

Datum

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5928

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten