remissvar

Kulturdepartementet

Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Ladda ner dokument

Palett för ett stärkt civilsamhälle(pdf, 654.6 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5587