remissvar

Kulturdepartementet

Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Ladda ner dokument

Palett för ett stärkt civilsamhälle(pdf, 654.6 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5587

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen