remissvar

Socialdepartementet

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (DS 2016:11)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6281

Mer inom samma ämne

  1. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten