remissvar

Socialdepartementet

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (DS 2016:11)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6281

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 (TRV 2023/70321)

  3. Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)