remissvar

Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola" (2016:1)

Ladda ner dokument

Öppna nätbaserade kurser i svensk högskola(pdf, 557.7 kB)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5583