remissvar

Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetets rapport "Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola" (2016:1)

Ladda ner dokument

Öppna nätbaserade kurser i svensk högskola(pdf, 557.7 kB)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-5583

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog. De 28 projekt som presenteras i Resultatdialog 2021 ...

  2. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  3. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur