remissvar

Socialdepartementet

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler (Ds 2016:18)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6471

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  2. 50 miljoner till forskning om postcovid

    Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner kronor till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och behandlingsalternativen för patienter med långvariga symptom eft...

  3. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur