remissvar

Justitiedepartementet

Polis i framtiden – polisutredningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6528