remissvar

Justitiedepartementet

Polis i framtiden – polisutredningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6528

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)