remissvar

Justitiedepartementet

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Ladda ner dokument

Hur står det till med den personliga integriteten?(pdf, 977.2 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2016-6519

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen