remissvar

Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (Ds 2015:51)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6744

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten