remissvar

Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2015-6806

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen