remissvar

Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2015-6806

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten