remissvar

Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)

Ladda ner dokument

En ny organisation för etikprövning av forskning(pdf, 583.5 kB)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-14

Mer inom samma ämne

  1. Förslag till ändring av föreskrifter om beställningsbemyndiganden i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:1) om årsredovisning och budgetunderlag

  2. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.