remissvar

Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)

Ladda ner dokument

En ny organisation för etikprövning av forskning(pdf, 583.5 kB)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-14

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om forskningens integritet

    Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är större än så. Välkommen till en temadag om forskningens integritet och om vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att befrämja en god ...

  2. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

  3. Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel