remissvar

Utbildningsdepartementet

En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46)

Ladda ner dokument

En ny organisation för etikprövning av forskning(pdf, 583.5 kB)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-14