remissvar

Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Ladda ner dokument

Nationell läkemedelslista(pdf, 440.5 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-50

Mer inom samma ämne

  1. Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

  2. Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning

  3. Forskningsöversikt 2023: Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom medicin och hälsa beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ...