remissvar

Näringsdepartementet

Vinnovas slutrapport "Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"
(N2017/00055/IFK)

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-108