remissvar

Näringsdepartementet

Vinnovas slutrapport "Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"
(N2017/00055/IFK)

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-108

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)