remissvar

Socialdepartementet

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Ladda ner dokument

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden(pdf, 987.2 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5738

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen