remissvar

Utbildningsdepartementet

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5739

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen