remissvar

Utbildningsdepartementet

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5739