remissvar

Utbildningsdepartementet

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5739

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om forskningens integritet

    Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är större än så. Välkommen till en temadag om forskningens integritet och om vad forskarsamhället och forskningsfinansiärerna kan göra för att befrämja en god ...

  2. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

  3. Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel