remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

Ladda ner dokument

Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser(pdf, 1.2 MB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1 .3-2017-5798