remissvar

Utbildningsdepartementet

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5914