remissvar

Näringsdepartementet, Regeringskansliet

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:28)

Datum

Departement

Näringsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-5985