remissvar

Socialdepartementet

Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48; S2017/03403/FS)

Ladda ner dokument

Kunskapsbaserad och jämlik vård(pdf, 132.7 kB)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-5924

Mer inom samma ämne