remissvar

Justitiedepartementet

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (Ds 2017:57)

Ladda ner dokument

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar(pdf, 33.6 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6764