remissvar

Justitiedepartementet

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (Ds 2017:57)

Ladda ner dokument

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar(pdf, 33.6 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6764

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen