remissvar

Finansdepartementet

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

Ladda ner dokument

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit(pdf, 297.5 kB)

Datum

Departement

Finansdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-57